FB10 SI0022102352

ISIN:SI0022102352
Oznaka VP:FB10
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:20.1.2005
Matična ali KID št. izdajatelja:5777011
LEI:
Izdajatelj:FACTOR BANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):FACTOR BANKA d.d.
Naslov:TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:FACTOR BANKA, OBVEZNICE 10. IZDAJE
Nominalni znesek:4.172,93 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUAR
FISN:N/A
Zajem podatka:13.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 4,25% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti se začnejo izplačevati 1. 10. 2005. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti obresti ne vključuje. Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, 1.10. v letu, do dospetja obveznice. Nominalna vrednost dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, to je 1. 10. 2007.

PRESEČNI DAN:
Za imetnika obveznic na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic se šteje oseba, v katereveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana