KBM7 SI0022102378

ISIN:SI0022102378
Oznaka VP:KBM7
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:14.2.2005
Matična ali KID št. izdajatelja:5860580
LEI:549300J0GSZ83GTKBZ89
Izdajatelj:NOVA KBM d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
Naslov:ULICA VITA KRAIGHERJA 004, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:NOVA KBM, OBVEZNICE 7. IZDAJE
Nominalni znesek:417,29 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 4,1% letno. Obresti se obračunavajo od nominalnega zneska obveznice na dan dospelosti kupona na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic. Obresti se izplačujejo od nominalne vrednosti glavnice enkrat letno za nazaj, glavnica pa se izplača ob dospelosti obveznice, to je 22. 11. 2011. Obveznosti iz obveznic se izplačujejo na dan dospelosti kupona oziroma na dan dospelosti obveznice. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti posameznega obrestnega kupona, se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na dan dospelosti plačila obresti prejšnjega kupona in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti dospejo v plačilo 22. 11. v letu, do končne dospelosti glavnice obveznic. Prvi kupon zapade v plačiloveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana