KBM8 SI0022102386

ISIN:SI0022102386
Oznaka VP:KBM8
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:24.3.2005
Matična ali KID št. izdajatelja:5860580
LEI:549300J0GSZ83GTKBZ89
Izdajatelj:NOVA KBM d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
Naslov:ULICA VITA KRAIGHERJA 004, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:NOVA KBM, OBVEZNICE 8. IZDAJE
Nominalni znesek:417,29 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 3,90% letno. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti posameznega obrestnega kupona, se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na dan dospelosti plačila obresti prejšnjega kupona in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Znesek obresti se obračuna od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic in zaokroži na dve decimalni mesti. Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, 1. 2. v letu, do dospetja obveznice. Prvi kupon obveznice zapade v plačilo 1. 2. 2006, zadnji kupon pa zapade v plačilo ob dospelosti glavnice 1. 2. 2010. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice 1. 2. 2010. Če dan dospelosti iz obveznic ni delovni v Repuliki Sloveniji,več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana