FB11 SI0022102451

ISIN:SI0022102451
Oznaka VP:FB11
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:9.8.2005
Matična ali KID št. izdajatelja:5777011
LEI:
Izdajatelj:FACTOR BANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):FACTOR BANKA d.d.
Naslov:TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:FACTOR BANKA, OBVEZNICE 11. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:22.2.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera na glavnico znaša 6 mesečni EURIBOR + 1,5%. Pribitek nad 6 mesečni EURIBOR je nespremenljiv. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. EURIBOR je EURO-tržna obrestna mera, ki jo dnevno določajo na podlagi kotacij 57 bank. 6 mesečni EURIBOR se ugotavlja 2 delovna dneva pred začetkom novega obračunskega obdobja, približno ob 11. uri po bruseljskem času in je nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje. Prvič se 6 mesečni EURIBOR določi 30. 5. 2005 (dva delovna dneva pred začetkom obrestovalnega obdobja) na dan opredelitve obrestne mere. Obresti se obračunavajo za polletna obdobja, in sicer za obdobje od vsakega 1. 12. v posameznem letu do 31. 5. v naslednjem letuveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana