PBH1 SI0022102469

ISIN:SI0022102469
Oznaka VP:PBH1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:28.7.2005
Matična ali KID št. izdajatelja:1613529
LEI:48510000WM4Q7VQQKB51
Izdajatelj:PUBLIKUM HOLDING d.o.o. - v likvidaciji
Izdajatelj (dolgi naziv):PUBLIKUM HOLDING, upravljanje družb d.o.o. - v likvidaciji
Naslov:Miklošičeva cesta 038, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:PUBLIKUM HOLDING, PARTICIPATIVNA OBV.
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:16.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Donos iz obveznic je enak donosu kapitala, ki se izračuna kot razmerje med povprečnim dobičkom na posamezni poslovni delež izdajatelja, ki se v letu zapadlosti donosa izplača družbenikom izdajatelja, ter zadnjo knjigovodsko vrednostjo poslovnega deleža iz bilance stanja izdajatelja. Donos se izplača na dan izplačila dobička družbenikom izdajatelja. Glavnica se izplačuje v skladu z amortizacijskim načrtom v 11 enakih polletnih obrokih v višini 90,9091 EUR, ki dospevajo 15. 1. in 15. 7. v posameznem letu, prvi obrok dospe 15. 7. 2007 in zadnji obrok 15. 7. 2012.

PRESEČNI DAN:
Upravičenec do izplačila donosa oziroma glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice dva delovna dneva pred dnevom dospelosti donosa oziroma glavnice.

PRAVICA DO ZAMENJAVE:
Izdajatelj ima enostransko oblikovalno upravičenje, da obveznice v primeru, da v rokuveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana