AB12 SI0022102535

ISIN:SI0022102535
Oznaka VP:AB12
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:22.12.2005
Matična ali KID št. izdajatelja:5026024
LEI:549300271OUEJT4RYD30
Izdajatelj:ABANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ABANKA d.d.
Naslov:SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ABANKA, OBVEZNICE 12. IZDAJE
Nominalni znesek:41,73 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:7.12.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera obveznice je fiksna in znaša 3,800 % letno. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila in konča na dan dospelosti obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje. Znesek obresti se obračunava od nominalne vrednosti obveznice na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obresti se pričnejo obračunavati od 12. 12. 2005 dalje. Obresti se izplačujejo letno, in sicer dospejo v plačilo vsakega 12. 12. po dnevu izdaje obveznic, plačilo zadnjega kupona pa je na dan dospelosti obveznice. Prvi kupon se izplača 12. 12. 2006, zadnji kupon pa zapade v izplačilo 12. 12. 2010. Celotna glavnica zapade v plačilo na dan dospelosti obveznice, to je 12. 12. 2010. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznicveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana