PRB8 SI0022102543

ISIN:SI0022102543
Oznaka VP:PRB8
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:29.12.2005
Matična ali KID št. izdajatelja:5459702
LEI:529900AH2REJFLZH3D75
Izdajatelj:PROBANKA, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):PROBANKA, d.d.
Naslov:TRG LEONA ŠTUKLJA 012, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:PROBANKA, OBVEZNICE 8. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:7.12.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 3,90% letno. Znesek obresti se obračuna od nominalne vrednosti obveznice na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obresti se zaokrožijo na dve decimalni mesti. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila in konča na dan dospelosti obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo enkrat letno za nazaj, na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 10. 10. v letu po dnevu izdaje obveznic do vključno dneva dospetja obveznic. Izplačilo prvega kupona je 10. 10. 2006,več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana