FB13 SI0022102550

ISIN:SI0022102550
Oznaka VP:FB13
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:9.1.2006
Matična ali KID št. izdajatelja:5777011
LEI:
Izdajatelj:FACTOR BANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):FACTOR BANKA d.d.
Naslov:TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:FACTOR BANKA, OBVEZNICE 13. IZDAJE (PODREJENE)
Nominalni znesek:4,17 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:24.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera na glavnico je nespremenljiva in znaša 2,0% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti na lot in skupna vrednost obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti se začnejo izplačevati 15. 11. 2006. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti obresti ne vključuje. Obresti dospevajo v plačilo enkrat letno za nazaj, 15. 11. do dospetja obveznice. Obresti za zadnje obdobje od 15. 11. 2007 do 30. 3. 2008 bodo izplačane ob zapadlosti obveznice, to je 30. 3. 2008. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celotiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana