NLB20 SI0022102584

ISIN:SI0022102584
Oznaka VP:NLB20
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:1.2.2006
Matična ali KID št. izdajatelja:5860571
LEI:5493001BABFV7P27OW30
Izdajatelj:NLB d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Naslov:TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:NLB20, OBVEZNICE (SIT)
Nominalni znesek:417,29 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:22.2.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je v prvih treh letih nespremenljiva in znaša 3,75%. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati 18. 1. 2006. Obrestna mera v preostalih štirih letih je spremenljiva in znaša šestmesečni EURIBOR + 0,30%. Pribitek nad 6M EURIBOR-jem je nespremenljiv. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati 18. 1. 2009. EURIBOR je kratica za euro interbank offered rate, t.j.več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana