BDM1 SI0022102592

ISIN:SI0022102592
Oznaka VP:BDM1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:23.3.2006
Matična ali KID št. izdajatelja:5860571
LEI:5493001BABFV7P27OW30
Izdajatelj:NLB d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Naslov:TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:BANKA DOMŽALE, OBVEZNICA 1.IZDAJE,PODREJENA
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je spremenljiva in znaša šestmesečni EURIBOR + 1,400%. Pribitek nad šestmesečnim EURIBOR-jem je nespremenljiv. EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja dva delovna dneva pred začetkom novega obračunskega obdobja in je nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje. Prvič se šestmesečni EURIBOR določi 22. 2. 2006 in velja za obrestno obdobje od 24. 2. 2006 do vključno 23. 8. 2006. Obresti se obračunavajo od nominalnega zneska, na katerega se glasi obveznica, na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalnim zneskom, na katerega se glasi obveznica, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti dospevajo v plačilo polletno za nazaj, vsakega 24. 8. in 24. 2. v letu, razen pri zadnjem izplačilu, ki dospe v plačiloveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana