FB15 SI0022102618

ISIN:SI0022102618
Oznaka VP:FB15
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:13.7.2006
Matična ali KID št. izdajatelja:5777011
LEI:
Izdajatelj:FACTOR BANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):FACTOR BANKA d.d.
Naslov:TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:FACTOR BANKA, OBVEZNICE 15. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:21.9.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera na glavnico je spremenljiva in znaša 6 mesečni EURIBOR + 1,05%. Pribitek nad 6 mesečni EURIBOR je nespremenljiv. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Upošteva se prvi obrestovalni dan, zadnji dan v obdobju pa ne. Obresti na lot in skupna vrednost obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. EURIBOR je EURO-tržna obrestna mera, ki jo dnevno določajo na podlagi kotacij 57 bank. 6 mesečni EURIBOR se ugotavlja 2 delovna dneva pred začetkom novega obračunskega obdobja, približno ob 11. uri po bruseljskem času in je nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje. Prvič se 6 mesečni EURIBOR določi 30. 5. 2006 (dva delovna dneva pred začetkom obrestovalnega obdobja) na dan opredelitve obrestne mere. Obresti dospevajoveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana