AB13 SI0022102634

ISIN:SI0022102634
Oznaka VP:AB13
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:17.7.2006
Matična ali KID št. izdajatelja:5026024
LEI:549300271OUEJT4RYD30
Izdajatelj:ABANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ABANKA d.d.
Naslov:SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ABANKA, OBVEZNICE 13. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:27.11.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera obveznice je variabilna in znaša 6 mesečni (6M) EURIBOR + 0,5000% letno. EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja pet delovnih dni pred začetkom obračunskega obdobja in je nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje. Vir za podatek o višini 6M EURIBOR (ACT/360) za posamezno obdobje je uradna stran BLOOMBERG EBF1 ob 11 uri dopoldne po bruseljskem času. Prvič se 6M EURIBOR (ACT/360) določi 16. 6. 2006 in velja za obrestno obdobje od 23. 6. 2006 do vključno 22. 12. 2006. Obresti se izplačujejo polletno za nazaj in sicer vsakega 23. 6. in 23. 12. v letu, razen pri zadnjem izplačilu, ki dospe v plačilo ob dospetju obveznice, tj. 24. 6. 2008. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznice na linearni način z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v obdobju enega leta in se izplačujejo polletno. Obresti, ki dospejoveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana