GBD1 SI0022102659

ISIN:SI0022102659
Oznaka VP:GBD1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:4.10.2006
Matična ali KID št. izdajatelja:3399389
LEI:
Izdajatelj:G Skupina d.d. - v stečaju
Izdajatelj (dolgi naziv):G Skupina, finančna družba, d.d. - v stečaju
Naslov:Tivolska cesta 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:GBD, OBVEZNICE 1.IZDAJE
Nominalni znesek:500,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:21.9.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 4% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obresti dospejo v izplačilo ter se izplačujejo enkrat letno, in sicer vsakega 1. 10. Obresti se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na dan dospelosti prejšnjega izplačila obresti in se konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar tega dneva ne vključuje. Prvo obrestovalno obdobje se prične 1. 10. 2006, prva anuiteta dospe 1. 10. 2007, zadnja pa 1. 10. 2011. Obresti se zaokrožijo na dve decimalni mesti. Glavnica se izplača v enkratnem znesku ob zapadlosti obveznic, to je 1. 10. 2011. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila.več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana