FB16 SI0022102683

ISIN:SI0022102683
Oznaka VP:FB16
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:31.1.2007
Matična ali KID št. izdajatelja:5777011
LEI:
Izdajatelj:FACTOR BANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):FACTOR BANKA d.d.
Naslov:TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:FACTOR BANKA, OBVEZNICE 16. IZDAJE (PODREJENE)
Nominalni znesek:10.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUQR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,75% letno. Obresti se obračunavajo na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Če obveznice 30. 11. 2016 niso odpoklicane, znaša fiksna obrestna mera od takrat dalje 6,75% letno. Obresti dospevajo v plačilo enkrat letno za nazaj, in sicer vsakega 31. 5. Prvič obresti dospejo 31. 5. 2007. Obresti se obračunajo za obrestovalno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti in se konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar slednjega ne vključuje. Prvo obrestovalno obdobje se začne 30. 11. 2006. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo na prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti. V tem primeru upravičencu ne pripadajo obresti za čas od dnevaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana