BCE10 SI0022102709

ISIN:SI0022102709
Oznaka VP:BCE10
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:15.5.2007
Matična ali KID št. izdajatelja:5026121
LEI:549300WQSYH9RIBN9225
Izdajatelj:BANKA CELJE d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje
Naslov:VODNIKOVA ULICA 002, 3000 CELJE, SLOVENIA
Ime VP:BANKA CELJE, OBVEZNICE 10. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:24.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,00% letno. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti posameznega obrestnega kupona, se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na dan dospelosti plačila obresti prejšnjega kupona in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju, za katerega se računajo obresti, in dejansko število dni v tistem obrestovalnem obdobju, v katerem je obdobje, za katerega se računajo obresti. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, vsakega 15. 2. v letu, do dospetja obveznice. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo vveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana