NLB23 SI0022102725

ISIN:SI0022102725
Oznaka VP:NLB23
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:13.7.2007
Matična ali KID št. izdajatelja:5860571
LEI:5493001BABFV7P27OW30
Izdajatelj:NLB d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Naslov:TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:NLB23, OBVEZNICE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:22.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je spremenljiva in je enaka 3-mesečnemu EURIBOR-u, povečanemu za 20 b.t. letno. Pribitek nad 3-mesečnim EURIBOR-om je nespremenljiv. Obresti se obračunavajo od nominalnega zneska obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalnim zneskom obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in 360 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti se začnejo obračunavati 28. 6. 2007. Obresti se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na dan dospelosti prejšnjega plačila obresti (oziroma 28. 6. 2007, če gre za prvo obrestno obdobje) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja dva delovna dneva pred začetkom novega obračunskega obdobja in je nespremenljiv za celotnoveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana