PRB9 SI0022102766

ISIN:SI0022102766
Oznaka VP:PRB9
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:20.12.2007
Matična ali KID št. izdajatelja:5459702
LEI:529900AH2REJFLZH3D75
Izdajatelj:PROBANKA, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):PROBANKA, d.d.
Naslov:TRG LEONA ŠTUKLJA 012, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:PROBANKA, OBVEZNICE 9. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUQR
FISN:N/A
Zajem podatka:22.2.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - dospetje glavnice:
Obveznica je nedospetna.

- obrestna mera in način obrestovanja:
Obrestna mera je spremenljiva in znaša 3 mesečni EURIBOR + 1,50%. Pribitek nad 3M EURIBOR-jem je nespremenjliv, razen v primeru neodpoklica obveznice po 10 letih; v takem primeru se pribitek nad 3M EURIBOR-jem poveča za (dodatnih) 1,20% (in torej znaša 2,70%).

EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja dva delovna dneva pred začetkom novega obračunskega obdobja in je nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje. Prvič se 3 mesečni EURIBOR določi 11.10.2007 in velja za obdobje od 15.10.2007 do vključno 14.1.2008.

Znesek obresti se obračuna od nominalne vrednosti obveznic na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju obračuna obresti in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obresti na lot (ena obveznica) in skupna vrednostveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana