FB19 SI0022102774

ISIN:SI0022102774
Oznaka VP:FB19
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:27.12.2007
Matična ali KID št. izdajatelja:5777011
LEI:
Izdajatelj:FACTOR BANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):FACTOR BANKA d.d.
Naslov:TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:FACTOR BANKA, OBVEZNICE 19 .IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - dospetje glavnice:
celotna glavnica (1.000,00 EUR) dospe v plačilo 22.10.2010,

- obrestna mera in način obrestovanja:
Obrestna mera je spremenljiva in je enaka 6-mesečnemu EURIBOR-u, povečanemu za 95 bazičnih točk letno. Pribitek nad 6-mesečnim EURIBOR-om je nespremenljiv. Obresti se obračunavajo od nominalnega zneska obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
Obresti se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne naslednji dan po dospelosti prejšnjega plačila obresti (oziroma 23.10.2007, če gre za prvo obrestno obdobje) in konča na dan dospelosti plačila obresti ter vključuje tudi ta dan.
6-mesečni EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja dva delovna dneva pred začetkom obrestnegaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana