BCE11 SI0022102782

ISIN:SI0022102782
Oznaka VP:BCE11
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:30.1.2008
Matična ali KID št. izdajatelja:5026121
LEI:549300WQSYH9RIBN9225
Izdajatelj:BANKA CELJE d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje
Naslov:VODNIKOVA ULICA 002, 3000 CELJE, SLOVENIA
Ime VP:BANKA CELJE, OBVEZNICE 11. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUQR
FISN:N/A
Zajem podatka:14.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - dospetje glavnice:
glavnica nima dospetja,

- pravica do odpoklica obveznic:
izdajatelj lahko odpokliče obveznice v celoti in ne delno, na dan zapadlosti posameznega kupona, vendar ne prej kot po desetih letih od dneva vplačila celotne emisije– prvič 28.12.2017; Odpoklic mora odobriti Banka Slovenije.

- obrestna mera in način obrestovanja:
obrestna mera je spremenljiva in znaša 6M EURIBOR + 200 b.t., pribitek nad 6M EURIBOR-jem je do 28.12.2017 nespremeljiv, v primeru neodpoklica obveznice se obrestni pribitek na dan 28.12.2017 poveča za 100 b.t.; EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja dva delovna dneva pred začetkom novega obračunskega obdobja in je nespremeljiv za celotno obračunsko obdobje; obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna meraveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana