FB20 SI0022102816

ISIN:SI0022102816
Oznaka VP:FB20
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:9.5.2008
Matična ali KID št. izdajatelja:5777011
LEI:
Izdajatelj:FACTOR BANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):FACTOR BANKA d.d.
Naslov:TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:FACTOR BANKA, OBVEZNICE 20. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera in način obračuna obresti:
Obrestna mera na glavnico je spremenljiva in je enaka 6-mesečnemu EURIBOR-u, povečanemu za 160 bazičnih točk. Pribitek nad 6-mesečnim EURIBOR-om je nespremenljiv.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. EURIBOR je EURO-tržna obrestna mera, ki jo dnevno določajo na podlagi kotacij 57 bank. 6-mesečni EURIBOR se ugotavlja 2 delovna dneva pred začetkom novega obračunskega obdobja, približno ob 11. uri po bruseljskem času in je nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje. Prvič se 6-mesečni EURIBOR določi 19. marca 2008 (dva delovna dneva pred začetkom obrestovalnega obdobja) in znaša 4,661 %.

- obračunska obdobja in dospelostveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana