PRB10 SI0022102840

ISIN:SI0022102840
Oznaka VP:PRB10
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:8.7.2008
Matična ali KID št. izdajatelja:5459702
LEI:529900AH2REJFLZH3D75
Izdajatelj:PROBANKA, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):PROBANKA, d.d.
Naslov:TRG LEONA ŠTUKLJA 012, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:PROBANKA, OBVEZNICE 10. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera in način obračuna obresti:
Nespremenljiva obrestna mera je fiksna in znaša 6,10 %. Znesek obresti se obračuna od nominalne vrednosti obveznic na linearni način, z upoštevanjem dejanskega število dni v obdobju in 360 dni v letu. Obresti na lot in skupna vrednost obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.

- obračunska obdobja in dospelost plačila obresti:
Obresti se začnejo obračunavati 12. maja 2008. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 12. maja 2008, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje.
Obresti se izplačujejo enkrat letno za nazaj, na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti. Prvi kupon zapade v izplačilo 12. maja 2009. več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana