ZVM2 SI0022102873

ISIN:SI0022102873
Oznaka VP:ZVM2
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:29.9.2008
Matična ali KID št. izdajatelja:5063400
LEI:48510000OGX4W2DFYV52
Izdajatelj:Zavarovalnica Sava, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d.
Naslov:Ulica Eve Lovše 007, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:ZAVAROVALNICA MARIBOR, OBV. 2. IZDAJE
Nominalni znesek:10.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:16.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - podrejenost obveznosti:
Obveznosti iz obveznic so ob stečaju oziroma likvidaciji podrejene in so izplačane šele po poplačilu drugih upnikov;

- obrestna mera in način obrestovanja:
Obrestna mera je fiksna in znaša 7,5 % letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju, za katerega se računajo obresti, in 360 dni v letu. Obresti na posamezno obveznico in skupna vrednost obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti;

- obračunska obdobja in dospelost plačila obresti:
Obresti dospevajo v plačilo kvartalno za nazaj, in sicer vsakega 25.11., 25.02., 25.05. in 25.08. v letu, do dospetja obveznice (glavnice). Prvi kupon se izplača 25.11.2008, zadnji paveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana