SI01 SI0022102907

ISIN:SI0022102907
Oznaka VP:SI01
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:23.12.2008
Matična ali KID št. izdajatelja:5665493
LEI:549300BZ3GKOJ13V6F87
Izdajatelj:SID banka, d.d., Ljubljana
Izdajatelj (dolgi naziv):SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Naslov:ULICA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 006, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SID banka, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVTFR
FISN:N/A
Zajem podatka:22.2.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 5
Druge bistvene sestavine: -obrestna mera in način obrestovanja:
Obrestna mera na glavnico je spremenljiva in je enaka 6-mesečnemu EURIBOR-u, povečanemu za 100 bazičnih točk. Pribitek nad 6-mesečnim EURIBOR-om je nespremenljiv.
Obresti se obračunavajo od neodplačanega zneska glavnice na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in 360 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja dva delovna dneva pred začetkom novega obrestnega obdobja in je nespremenljiv za celotno obrestno obdobje. Prvič se 6-mesečni EURIBOR določi 19. decembra 2008 in velja za obdobje od 23. decembra 2008 do vključno 22. junija 2009.

-obračunska obdobja in dospelost plačila obresti:
Obresti dospevajo v plačilo polletno za nazaj, vsakega 23.decembra in 23.junijaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana