FB22 SI0022102956

ISIN:SI0022102956
Oznaka VP:FB22
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:16.7.2009
Matična ali KID št. izdajatelja:5777011
LEI:
Izdajatelj:FACTOR BANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):FACTOR BANKA d.d.
Naslov:TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:FACTOR BANKA, OBVEZNICE 22. IZDAJE (PODREJENE)
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:11.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera in način obrestovanja:
Obrestna mera na glavnico je spremenljiva in na letni ravni znaša 6-mesečni EURIBOR, povečan za pribitek 475 bazičnih točk. Pribitek nad 6-mesečni EURIBOR je nespremenljiv. Obresti se obračunavajo od glavnice na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. 6-mesečni EURIBOR se ugotavlja 2 delovna dneva pred začetkom posameznega obračunskega obdobja, približno ob 11. uri po bruseljskem času in je nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje, pred začetkom katerega je bil ugotovljen. Prvič se je 6-mesečni EURIBOR določil 28.05.2009 (dva delovna dneva pred začetkom prvega obračunskega obdobja);

- obračunska obdobja in dospelost plačila obresti:
Obresti dospevajo v plačilo dvakrat letno za nazaj, vsakega 01.06. inveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana