PRB11 SI0022102964

ISIN:SI0022102964
Oznaka VP:PRB11
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:7.8.2009
Matična ali KID št. izdajatelja:5459702
LEI:529900AH2REJFLZH3D75
Izdajatelj:PROBANKA, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):PROBANKA, d.d.
Naslov:TRG LEONA ŠTUKLJA 012, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:PROBANKA, OBVEZNICE 11. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:14.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera in način obračuna obresti:
Obrestna mera je nespremenljiva (fiksna) in znaša 7,00 % letno. Znesek obresti se obračuna od glavnice obveznic na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obračunskem obdobju in 360 dni v letu. Obresti na lot in skupna vrednost obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.

- obračunska obdobja in dospelost plačila obresti:
Obresti se izplačujejo enkrat letno za nazaj, vsakega 24.06. v letu, do dospetja glavnice. Prvi kupon zapade v izplačilo 24.06.2010.
Obresti se obračunavajo za obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (oziroma 24.06.2009, če gre za prvo obrestno obdobje) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.

- izplačilo obveznosti:
Če dan zapadlosti plačila obresti ali glavnice ni delovniveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana