NLB25 SI0022103004

ISIN:SI0022103004
Oznaka VP:NLB25
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:14.10.2009
Matična ali KID št. izdajatelja:5860571
LEI:5493001BABFV7P27OW30
Izdajatelj:NLB d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Naslov:TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:NLB, OBVEZNICE 25. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera in način obračuna obresti:
Obrestna mera je fiksna in znaša 3,25 % letno. Obresti se obračunavajo od glavnice obveznic na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obrestovalnem obdobju in dejanskega števila dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.

- obračunsko obdobje in dospelost plačila obresti:
Obresti se obračunajo za obdobje, ki se začne 29.09.2009 in se konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti ne vključuje.
Obresti dospejo v plačilo v celoti ob dospetju glavnice (01.10.2010).

- izplačilo obveznosti:
Obresti in glavnica (obveznosti iz obveznic) bodo izplačane na račun, ki ga sporoči upravičenec, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prviveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana