GB01 SI0022103012

ISIN:SI0022103012
Oznaka VP:GB01
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:27.10.2009
Matična ali KID št. izdajatelja:5103061
LEI:5493000UPYR7EEHN2R94
Izdajatelj:GB d.d., Kranj
Izdajatelj (dolgi naziv):GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ
Naslov:BLEIWEISOVA CESTA 001, 4000 KRANJ, SLOVENIA
Ime VP:GB, KRANJ, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:50.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:14.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način obračuna obresti in obračunska obdobja:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 5,25% letno na glavnico.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati dne 21. oktobra 2009.

Obresti, ki dospevajo v izplačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (razen prvega obrestnega obdobja, ki se začne dne 21. oktobra 2009) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.

- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti dospevajoveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana