ZT02 SI0022103038

ISIN:SI0022103038
Oznaka VP:ZT02
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:30.12.2009
Matična ali KID št. izdajatelja:5063345
LEI:549300KGI78MKHO38N42
Izdajatelj:ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Naslov:MIKLOŠIČEVA CESTA 019, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ZAVAROVALNICA TRIGLAV, OBV. 2. IZDAJE (PODREJENE)
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFJFR
FISN:ZVT/5.9500 BD 20200321 JR SUB
Zajem podatka:22.2.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 7
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 5,95% letno.

Obresti, ki dospevajo v izplačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (razen prvega obrestnega obdobja, ki se začne dne 21. decembra 2009) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelost plačila obresti ne vključuje.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati dne 21. decembra 2009.

- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti dospevajo vveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana