KBM9 SI0022103046

ISIN:SI0022103046
Oznaka VP:KBM9
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:30.12.2009
Matična ali KID št. izdajatelja:5860580
LEI:549300J0GSZ83GTKBZ89
Izdajatelj:NOVA KBM d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
Naslov:ULICA VITA KRAIGHERJA 004, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:NOVA KBM, OBVEZNICE 9. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUQR
FISN:N/A
Zajem podatka:24.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - dospetje glavnice:
Glavnica obveznice nima vnaprej določenega dospetja.
- odpoklic obveznic:
Izdajatelj lahko, pod pogojem predhodnega dovoljenja Banke Slovenije v smislu točke (h) četrtega odstavka 11. člena Sklepa o izračunu kapitala, na vsak dan dospelosti obresti, ki je hkrati ali kasnejši kot 29. december 2014, v celoti in ne delno, prvič torej 29. decembra 2014, odpokliče obveznice, jih odkupi oziroma za takrat določi njihovo zapadlost. Za tako dejanje izdajatelja se zahteva najmanj 30 in ne več kot 60 dnevno predhodno obvestilo imetnikom.
- obrestna mera in način obrestovanja:
Obrestna mera je fiksna in znaša 8,7 % letno. Obresti se izračunavajo z uporabo naslednje formule:
O = G x p x d / 36000
pri čemer pomeni »O« obresti v obdobju, za katerega se računajo obresti, zaokroženo na dve decimalni mesti, »G« nominalno vrednost vsakokratneveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana