KDB1 SI0022103079

ISIN:SI0022103079
Oznaka VP:KDB1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:12.4.2010
Matična ali KID št. izdajatelja:5777011
LEI:
Izdajatelj:FACTOR BANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):FACTOR BANKA d.d.
Naslov:TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:KD Banka, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:50.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:21.9.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način obračuna obresti in obračunsko obdobje:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 7 % letno.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati dne 01. aprila 2010.

Obresti, ki dospevajo v izplačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji dan predhodne dospelosti plačila obresti (razen prvega obrestnega obdobja, ki se začne dne 01. aprila 2010) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.

- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti dospevajo v plačiloveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana