PRB12 SI0022103103

ISIN:SI0022103103
Oznaka VP:PRB12
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:9.7.2010
Matična ali KID št. izdajatelja:5459702
LEI:529900AH2REJFLZH3D75
Izdajatelj:PROBANKA, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):PROBANKA, d.d.
Naslov:TRG LEONA ŠTUKLJA 012, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:PROBANKA, OBVEZNICE 12. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:22.2.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera in način obračuna obresti:
Nespremenljiva obrestna mera je fiksna in znaša 6,50 % letno. Znesek obresti se obračuna od nominalne vrednosti obveznic na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in 360 dni v letu. Obresti na lot in skupna vrednost obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.

- obračunska obdobja in dospelost plačila obresti:
Obresti se začnejo obračunavati 02. junija 2010. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 02. junija 2010, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje. Prvi kupon zapada v izplačilo 02. junija 2011.

- izplačilo obveznosti iz obveznic:
Obresti se izplačujejo enkrat letnoveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana