NLB26 SI0022103111

ISIN:SI0022103111
Oznaka VP:NLB26
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:14.7.2010
Matična ali KID št. izdajatelja:5860571
LEI:5493001BABFV7P27OW30
Izdajatelj:NLB d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Naslov:TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:NLB, OBVEZNICE 26. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:N/A
Zajem podatka:22.2.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - predčasni odpoklic:

Izdajatelj nima možnosti predčasnega izplačila oz. odpoklica obveznic pred dnevom dospelosti obveznic, razen v naslednjih primerih:
(i) izdajatelj ne pridobi dovoljenja Banke Slovenije za vključitev obveznosti po obveznicah v izračun dodatnega kapitala I v skladu s Sklepom o izračunu kapitala; ali
(ii) obveznice in obveznosti izdajatelja iz naslova obveznic zaradi spremembe predpisov ali njihove interpretacije prenehajo izpolnjevati pogoje za vključitev v izračun dodatnega kapitala izdajatelja; ali
(iii) izdajatelj preneha opravljati bančne storitve in ga prenehajo zavezovati določila predpisov o kapitalski ustreznosti, ki veljajo za banke in hranilnice; ali
(iv) kadarkoli po 30. juniju 2015, če izdajatelj za to pridobi dovoljenje Banke Slovenije.

V primeru nastanka ene izmed navedenih okoliščin ima izdajatelj pravico,več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana