BCE14 SI0022103129

ISIN:SI0022103129
Oznaka VP:BCE14
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:13.10.2010
Matična ali KID št. izdajatelja:5026024
LEI:549300271OUEJT4RYD30
Izdajatelj:ABANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ABANKA d.d.
Naslov:SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:BANKA CELJE, OBVEZNICE 14. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:22.2.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način in obdobja obračuna obresti:

Obrestna mera je fiksna in znaša 4,55 % letno.

Obresti se obračunavajo na linearni način od nominalne vrednosti obveznice od 01. oktobra 2010 dalje do dneva končne zapadlosti (štetje dni: dejansko/dejansko).

- dospelost plačila obresti in glavnice:

Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, vsakega 01. oktobra v letu, do dospetja obveznice. Prvi obrestni kupon zapade v plačilo 01. oktobra 2011, zadnji pa 01. oktobra 2015.

Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice 01. oktobra 2015.

- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:

Upravičenec do izplačila obveznosti iz obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice tri delovne dni pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana