AB14 SI0022103178

ISIN:SI0022103178
Oznaka VP:AB14
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:6.4.2011
Matična ali KID št. izdajatelja:5026024
LEI:549300271OUEJT4RYD30
Izdajatelj:ABANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ABANKA d.d.
Naslov:SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ABANKA, OBVEZNICE 14. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:27.11.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:

Obrestna mera je variabilna in znaša 6-mesečni EURIBOR + pribitek 250 bazičnih točk. Pribitek nad 6-mesečnim EURIBOR-jem je nespremenljiv. Za potrebe obrestovanja se uporablja EURIBOR, objavljen dva delovna dneva pred prvim dnem posameznega obračunskega obdobja. Če je dan določanja variabilne obrestne mere dan, ki ni delovni dan, se variabilna obrestna mera odčita na dan, ki je bil zadnji delovni dan pred tem dnevom.

Obresti, ki dospevajo v izplačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji dan predhodne dospelosti plačila obresti (razen prvega obrestnega obdobja, ki se začne dne 24. marca 2011) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.

Obresti se obračunavajo od nominalneveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana