BCE15 SI0022103186

ISIN:SI0022103186
Oznaka VP:BCE15
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:1.4.2011
Matična ali KID št. izdajatelja:5026024
LEI:549300271OUEJT4RYD30
Izdajatelj:ABANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ABANKA d.d.
Naslov:SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:BANKA CELJE, OBVEZNICE 15. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:7.12.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:

Obrestna mera je fiksna in znaša 5 % letno.

Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti posameznega obrestnega kupona, se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na dan dospelosti plačila obresti prejšnjega kupona (ali 15. februarja 2011, če gre za prvo plačilo obresti) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.

Obresti se obračunavajo na linearni način od nominalne vrednosti obveznice od 15. februarja 2011 dalje do dneva končne zapadlosti.

- dospelost plačila obresti in glavnice:

Obresti se izplačujejo letno za nazaj po amortizacijskem načrtu. Prvi obrestni kupon zapade v izplačilo 15. februarja 2012, zadnji pa 15. februarja 2016.

Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo vveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana