FB24 SI0022103277

ISIN:SI0022103277
Oznaka VP:FB24
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:9.3.2012
Matična ali KID št. izdajatelja:5777011
LEI:
Izdajatelj:FACTOR BANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):FACTOR BANKA d.d.
Naslov:TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:FACTOR BANKA, OBVEZNICE 24. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:16.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 6,50 % letno.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznice na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 15. december 2011, če gre za prvo plačilo obresti) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.

- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti dospevajo v plačilo enkrat letno za nazaj, 15. decembra do dospetja obveznice.
Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti obveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana