BCE16 SI0022103285

ISIN:SI0022103285
Oznaka VP:BCE16
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:11.12.2012
Matična ali KID št. izdajatelja:5026121
LEI:549300WQSYH9RIBN9225
Izdajatelj:BANKA CELJE d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje
Naslov:VODNIKOVA ULICA 002, 3000 CELJE, SLOVENIA
Ime VP:BANKA CELJE, OBVEZNICE 16. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:21.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način in obdobje obračuna obresti:

Obrestna mera je fiksna in znaša 8,00 % letno.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznice na linearni način od 26. novembra 2012 dalje do dneva končne zapadlosti - 26. novembra 2019.

- dospelost plačila obresti:

Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj po amortizacijskem načrtu. Prvi obrestni kupon zapade v izplačilo 26. novembra 2013, zadnji pa 26. novembra 2019.

- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:

Upravičenec do izplačila obveznosti iz obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice tri delovne dni pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti.

- vsebina podrejenosti:

Obveznosti iz obveznic so ob stečaju oziroma likvidaciji izdajatelja podrejene čistim dolžniškim instrumentom in so v višini celotneveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana