FB25 SI0022103319

ISIN:SI0022103319
Oznaka VP:FB25
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:12.3.2013
Matična ali KID št. izdajatelja:5777011
LEI:
Izdajatelj:FACTOR BANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):FACTOR BANKA d.d.
Naslov:TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:FACTOR BANKA, OBVEZNICE 25. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:12.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način obračuna obresti in obračunsko obdobje:

Obrestna mera na glavnico je nespremenljiva in znaša 7,0 %.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznice na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.

Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 1. marec 2013, če gre za prvo plačilo obresti) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.

- dospelost plačila obresti in glavnice:

Obresti dospevajo v plačilo enkrat letno za nazaj, 1. marca, do dospetja obveznice.
Nominalna vrednost glavniceveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana