NLB27 SI0022103855

ISIN:SI0022103855
Oznaka VP:NLB27
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:6.5.2019
Matična ali KID št. izdajatelja:5860571
LEI:5493001BABFV7P27OW30
Izdajatelj:NLB d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Naslov:TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:NLB, OBVEZNICE 27. IZDAJE (PODREJENE) 06.05.2029
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:450
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:NLB/4.2 BD 20290506 UNSEC
Zajem podatka:27.3.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 4
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO
1.1 Podrejene obveznice izdajatelja Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Izdajatelj) v skupnem nominalnem znesku 45.000.000 EUR (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 11.: Obveznice) so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 100.000,00 EUR vsaka.
1.2 Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Centralni Register), ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba, Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju KDD). Obveznice ne bodo v nobenem primeru izdane v obliki zbirnih ali posamičnih pisnih listin.
1.3 Obveznice so prenosljive v skladu z določiliveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana