KBM11 SI0022103897

ISIN:SI0022103897
Oznaka VP:KBM11
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:9.10.2019
Matična ali KID št. izdajatelja:5860580
LEI:549300J0GSZ83GTKBZ89
Izdajatelj:NOVA KBM d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
Naslov:ULICA VITA KRAIGHERJA 004, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:NOVA KBM, OBV 11. IZDAJE (PODREJENE) 29/10/2029
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:904
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:KBM/4.00 BD 20291029 UNSEC
Zajem podatka:22.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 4
Druge bistvene sestavine: 1 VALUTA, NOMINALNI ZNESEK, OBLIKA, DOLOČENE DEFINICIJE

(1) Valuta, nominalni znesek. Ta izdaja podrejenih obveznic 2019 (“Obveznice”) izdajatelja NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., s sedežem v Mariboru, Slovenija, poslovnim naslovom Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija, ki je vpisan v slovenski sodni in poslovni register pod matično številko 5860580000 (“Izdajatelj"), je izdana dne 9. 10. 2019 (“Dan izdaje”") v evrih ("Določena valuta") v skupnem znesku glavnice 90.400.000 EUR (z besedami: devetdeset milijonov štiristo tisoč evrov), v nominalnem znesku po 100.000 EUR (z besedami: sto tisoč evrov) vsaka.
(2) Oblika. Obveznice so izdane kot nematerializiani vrednosti papirji v skladu z določbami Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih ("ZNVP-1") in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (“Centralni register”), ki ga vodi KDD d.d., Tivolskaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana