KBM12 SI0022104176

ISIN:SI0022104176
Oznaka VP:KBM12
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:25.5.2021
Matična ali KID št. izdajatelja:5860580
LEI:549300J0GSZ83GTKBZ89
Izdajatelj:NOVA KBM d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
Naslov:ULICA VITA KRAIGHERJA 004, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:NOVA KBM, OBV 12. IZDAJE 25/05/2027
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:1.757
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:KBM/1.625 BD 20270525 UNSEC
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 5
Druge bistvene sestavine: 1 VALUTA, NOMINALNI ZNESEK, OBLIKA, DOLOČENE DEFINICIJE

(1) Valuta, nominalni znesek
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. s sedežem v Mariboru, Slovenija, in poslovnim naslovom Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija, ki je vpisana v slovenski sodni in poslovni register pod matično številko 5860580000 (“Izdajatelj"), na dan 25. 5. 2021 (“Datum izdaje”") izdaja neprednostne nadrejene obveznice 2021 (“Obveznice”) v evrih ("Določena valuta") v skupnem znesku glavnice 125.700.000 EUR (z besedami: sto petindvajset milijonov sedemsto tisoč evrov), v nominalnem znesku po 100.000 EUR (z besedami: sto tisoč evrov) vsaka.
(2) Oblika
Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z določbami Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih ("ZNVP-1") in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (“Centralni register”), ki ga vodiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana