VZS1 SI0022104218

ISIN:SI0022104218
Oznaka VP:VZS1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:2.11.2021
Matična ali KID št. izdajatelja:3695484
LEI:485100NWQ5ABPEM3IA27
Izdajatelj:VZAJEMCI SKUPINA d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):VZAJEMCI SKUPINA, družba za osebne finance, d.o.o.
Naslov:Litostrojska cesta 052, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:VZAJEMCI SKUPINA, OBVEZNICE 1. IZDAJE 01/11/2024
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:VZS/4.00 BD 20241101 UNSEC
Zajem podatka:18.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - Tip finančnega instrumenta:
Obveznica – navadna imenska, nematerializirana, triletna obveznica z oznako VP VZS1 in ISIN kodo SI0022104218 (v nadaljevanju »obveznica«)

- Vrsta finančnega instrumenta: Obveznica, nominirana v EUR

- Dan izdaje: 02.11.2021

- Dan dospelosti obveznice: 01.11.2024

- Dan dospelosti plačila obresti:
1. kupon 01.11.2022, 2. kupon 01.11.2023 ter 3. kupon ob dospelosti obveznice 01.11.2024.

- Prodajna cena in obrestna mera:
Prodajna cena obveznice znaša 100 % njene nominalne vrednosti oziroma 1.000,00 EUR za eno obveznico.
Obrestna mera znaša 4,00 % letno in je nespremenljiva.

- Način obračunavanja obresti:
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemerveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana