PLH1 SI0022201345

ISIN:SI0022201345
Oznaka VP:PLH1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:26.7.2005
Matična ali KID št. izdajatelja:3666808
LEI:
Izdajatelj:PULSAR NALOŽBE d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):PULSAR NALOŽBE, financiranje in investiranje, d.o.o.
Naslov:ŠTEFANOVA ULICA 013A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:PULSAR HOLDING, NAVADNA OBVEZNICA 1.IZDAJE
Nominalni znesek:4,17 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUAR
FISN:N/A
Zajem podatka:21.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 5
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 11,00% letno. Dan dospelosti plačila obresti in proporcionalnega dela glavnice (anuitete) je vsak 14. 1. in vsak 14. 7. v letih od 2006 do vključno 2010. Dan dospelosti zadnje anuitete je 14. 7. 2010. Vsako obrestovalno obdobje traja od 1. 7. do vključno 31. 12 in od 1. 1. do vključno 30. 6. Obresti se obračunavajo linearno z uporabo formule iz 6. alineje točke 1.1. Memoranduma ob izdaji zamenljivih obveznic družbe Pulsar Holding d.d. Proporcionalni del glavnice se izplača v desetih enakih polletnih anuitetah (višina obroka: 100,00 SIT) v letih 2006, 2007, 2008, 2009 in 2010, hkrati z izplačilom obresti za posamezno obrestovalno obdobje. Obresti se izplačujejo polletno za nazaj, vsakega 14. 1. in 14. 7. od leta 2006 do vključno leta 2010.

PRESEČNI DAN:
Presečni dan za izplačilo anuitete (proporcionalnega dela glavnice inveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana