FIR1 SI0022201352

ISIN:SI0022201352
Oznaka VP:FIR1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:31.3.2006
Matična ali KID št. izdajatelja:1754963
LEI:485100E6S5HKUDPDRV63
Izdajatelj:ENPET d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):ENPET poslovne storitve d.o.o.
Naslov:Dunajska cesta 270, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:FINIRA, NAVADNA OBVEZNICA 1.IZDAJE
Nominalni znesek:4,17 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUAR
FISN:N/A
Zajem podatka:21.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 6
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 7% letno. Obresti se obračunavajo na linearen način. Obresti dospevajo v plačilo enkrat letno za nazaj, vsakega 14. 11. od vključno 14. 11. 2007 dalje. Prvo obrestovalno obdobje prične teči z dnem 1. 11. 2006 in traja do vključno 31. 10. 2007. Vsa nadaljna obrestovalna obdobja tečejo od 1. 11. do vključno 31. 10. tekočega leta. Zadnje obrestovalno obdobje se zaključi s potekom dne 31. 10. 2011. Glavnica dospeva v plačilo postopoma v obrokih po 200,00 SIT, in sicer vsakega 14. 11. v letih od 2007 do vključno 2011. Glavnica se tako izplača v petih enakih obrokih po 200,00 SIT, hkrati z izplačilom obresti. V primeru uvedbe evra kot zakonitega plačilnega sredstva v Republiki Sloveniji se obveznice z dnem prenehanja veljavnosti slovenskega tolarja kot zakonitega plačilnega sredstva preračunajo in nominirajo v evrih. Za preračun se uporabi predpis,več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana