FB23 SI0022201386

ISIN:SI0022201386
Oznaka VP:FB23
Vrsta VP:Zamenljive obveznice
Prva izdaja:28.6.2012
Matična ali KID št. izdajatelja:5777011
LEI:
Izdajatelj:FACTOR BANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):FACTOR BANKA d.d.
Naslov:TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:FACTOR BANKA, ZAMENLJIVE OBVEZNICE 23. IZDAJE
Nominalni znesek:60,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DCFUQR
FISN:N/A
Zajem podatka:21.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 4
Druge bistvene sestavine: - dospetje glavnice:
Zamenljiva obveznica (hibridni instrument temeljnega kapitala) nima dospetja.

- obrestna mera, način obračuna obresti in obračunsko obdobje:

Obrestna mera na glavnico je nespremenljiva in znaša 9,75 %.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznice na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 09. januarja 2012, če gre za prvo plačilo obresti) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.

- dospelost plačila obresti:

Obrestiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana