PFA01 SI0022501405

ISIN:SI0022501405
Oznaka VP:PFA01
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:4.12.2015
Matična ali KID št. izdajatelja:2095343
LEI:485100O4RRW595TDX437
Izdajatelj:PRVA FINANČNA AGENCIJA d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):PRVA FINANČNA AGENCIJA, družba za unovčevanje in odkup terjatev d.o.o.
Naslov:Tehnološki park 024, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:PRVA FINANČNA AGENCIJA, KOMERCIALNI ZAPIS 28/11/16
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:N/A
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 28.11.2016 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti.

Če dan dospelosti obveznosti ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku komercialnega zapisa oziroma upravičencu do izplačila ne pripadejo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz komercialnih zapisov do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času, in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.

- presečni dan za izplačiloveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana