PFA02 SI0022503468

ISIN:SI0022503468
Oznaka VP:PFA02
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:26.6.2023
Matična ali KID št. izdajatelja:2095343
LEI:485100O4RRW595TDX437
Izdajatelj:PRVA FINANČNA AGENCIJA d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):PRVA FINANČNA AGENCIJA, družba za unovčevanje in odkup terjatev d.o.o.
Naslov:Tehnološki park 024, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:PRVA FINANČNA AGENCIJA, KOMERCIALNI ZAPIS 24/06/24
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:2.300
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:PFA/DISC CP 20240624 UNSEC
Zajem podatka:18.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 24.06.2024 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku v EUR, v vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti. KDD bo za izdajatelja obveznosti iz komercialnih zapisov izplačeval na podlagi evidence lastništva v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD na račune poravnalnih članov, pri katerih imajo imetniki deponirane
komercialne zapise.


- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov:

Evidenca lastništva imetnikov, upravičenih do izplačila obveznosti se ugotavlja na dan: dva delovna dneva pred dnem dospelosti komercialnih zapisov.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana