ALNRS3 SI0023200163

ISIN:SI0023200163
Oznaka VP:ALNRS3
Vrsta VP:Vpisne pravice
Prva izdaja:16.12.2022
Matična ali KID št. izdajatelja:5825326
LEI:485100484ULQ7EH1FL38
Izdajatelj:ECM Partnerji, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ECM Partnerji, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.d.
Naslov:Dunajska cesta 167, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ECM Partnerji, VPISNE PRAVICE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:RSSXXR
FISN:NFD/SUBS RTS NL PD
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - uveljavljanje pobota terjatev:
Imetnik ALNRS3 je upravičen namesto izplačila dividende, ki bi bila izplačana v njegovo korist kot imetnika delnic ALNR na podlagi sklepa upravnega odbora izdajatelja z dne 21.11.2022 v višini 4,06 EUR na delnico, uveljavljati pobot svojega dolga do izdajatelja s svojo terjatvijo na izplačilo dividend, in sicer v roku kot bo v skladu s sklepom upravnega odbora izdajatelja najavljen preko KDD in sistemskih članov KDD.Imetniki ALNRS3, ki ne uveljavljajo pobota, so upravičeni, da se v njihovo korist opravi izplačilo dividende v denarju.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana