AJCA SI0031110859

ISIN:SI0031110859
Oznaka VP:AJCA
Vrsta VP:Navadne (redne) delnice
Prva izdaja:20.7.2001
Matična ali KID št. izdajatelja:1629123
LEI:48510000UH53SSOBD321
Izdajatelj:AJDACOM d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):DELNIŠKA DRUŽBA AJDACOM, družba pooblaščenka d.d.
Naslov:Grška ulica 003, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:AJDACOM, REDNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:145.344
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:ESVTFR
FISN:AJC/ORD SH VTG FPD NPV
Zajem podatka:23.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 21
Druge bistvene sestavine: NAČIN OMEJITVE PRENOSLJIVOSTI:
Delnice se prenašajo le z dovoljenjem družbe, in sicer le na podlagi predhodnega pisnega soglasja nadzornega sveta.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana