KTRR SI0031112145

ISIN:SI0031112145
Oznaka VP:KTRR
Vrsta VP:Navadne (redne) delnice
Prva izdaja:17.2.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:1897748
LEI:
Izdajatelj:KOTO REAL, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):KOTO REAL, družba za upravljanje z nepremičninami, d.d.
Naslov:DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:KOTO REAL
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:ESVTFR
FISN:N/A
Zajem podatka:24.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 4
Druge bistvene sestavine: NAČIN OMEJITVE PRENOSLJIVOSTI:
Za prenos delnic je potrebno dovoljenje za prenos, ki ga izda nadzorni svet družbe. Nadzorni svet lahko odkloni izdajo dovoljenja za prenos delnic le zaradi utemeljenih razlogov, ki so podani v primeru, ko bi bilo zaradi prenosa delnic lahko ogroženo doseganje ciljev družbe oziroma njena gospodarska samostojnost, predvsem pa v primeru: da je pridobitelj delnic z družbo v konkurenčnem razmerju, pri čemer se za takšno razmerje šteje, če pridobitelj opravlja storitve iz registrirane dejavnosti družbe; da bi družba zaradi pridobitve delnic postala odvisna družba pridobitelja in če pridobitelj ne poda izrecne izjave, da bo delnice pridobil v svojem imenu in za svoj račun. Obstoj in stopnjo konkretne ogroženosti ciljev družbe ali njene gospodarske samostojnosti ugotavljata nadzorni svet in uprava družbe skupno s posebnim sklepom.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana